About Us

NPS Support Services.

NPS Support Services CO.,LTD คือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ด้านบริการจัดหางาน การสรรหาบุคลากร และการรับเหมาแรงงาน ที่เชี่ยวชาญในด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย การดำเนินงานของเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่มีคุณภาพในราคาที่สมหตุสมผล ดังนั้นนโยบายของเราจึงมุ่งเน้นที่ความรวดเร็ว การลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรที่มีทักษะในการจัดหาบุคลากร เป็นเวลานานกว่า 20 ปี ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน

What We DO

ช่องทางการสรรหาบุคลากรในองค์กรอย่างมืออาชีพครอบคลุมทุกช่องทางในการสรรหาพร้อมการคัดสรร ผู้สมัครงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิเช่น กลุ่มสายงานอุตสาหกรรมการผลิต สายงานบริการท่องเที่ยว และการโรงแรม สายงานบริหาร สายงานบริการลูกค้า การตลาดการขาย IT เทคโนโลยี สายงานระดับผู้บริหาร พนักงานชั่วคราว และสัญญาจ้าง สายงานช่าง วิศวกร และสายงานทักษะ

Why Choose Us

ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรามีความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ มีแหล่งงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่วยลดปัญหาการ Turn Over มีทีมงานบริหารแบบครบวงจร ให้บริการรวดเร็ว และรับรองคุณภาพของบุคลากร เรามีเครือข่ายพันธมิตรอยู่ทั่วประเทศ มีช่องทางการสื่อสารในการรับสมัครงานครบถ้วนทุกมิติ

NPS Who We Are

บริษัท เอ็นพีเอสซัพพอร์ตเซอร์วิส จำกัด ทางเลือกใหม่ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานจากภายนอกองค์กร ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ เรามีทีมงานในการสรรหาพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานโดยการสรรหาแรงงานคุณภาพ รวดเร็ว และรับผิดชอบในหน่วยงานหรือบางตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อรองรับในทุกอุตสาหกรรมและจะช่วยแบ่งเบาภาระและปัญหาให้ก้บลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

NPS History & Philosophy

บริษัท เอ็นพีเอสซัพพอร์ตเซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2566 ซึ่งทีมงานผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ในธูรกิจให้บริการจัดจ้างงานจากภายนอกองค์กร จากองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น ISS และ ManpowerGroup ที่เคยร่วมงานกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย มายาวนานามากกว่า 20 ปี ดูแลพนักงานเอาท์ซอร์ส มากกว่า 12,000 คน เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา

NPS Our Skill Expertise

บริษัท เอ็นพีเอส ซัพพอร์ตเซอร์วิส จำกัด เรามีทีมงานในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และมีกระบวนการคัดสรรทดสอบ ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพมาตรฐานของบริษัท และยังมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ ติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

NPS How Can We Help You

บริษัท เอ็นพีเอส ซัพพอร์ตเซอร์วิส ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจด้านการบริการจัดการทร้พยากรบุคคล เราได้จัดเตรียมคัดกรองพนักงานไว้สำหรับทุกกลุ่ม อุตสาหกรรม ทุกบริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการแรงงานไทย สามารถเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้บริการของเราลดเวลาในการจัดทำเอกสาร ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ ที่มี่ประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดำเนินการแทนทั้งหมด

เราทำอะไร NPS เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงาน ให้ลูกค้าทั่วประเทศโดยมีสำนักงานประจำอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ทีมงานค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมสัมภาษณ์ อบรม ฝึกทักษะจำเป็นตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่ง
ลูกค้าของเรา ลูกค้าที่ช่วยสนับสนุนเรามาตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าเจริญเติบโต ประสบความสำเร็จ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิดอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง และ อุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น
เกี่ยวกับเราหาคน คนหางาน ได้งานตรงใจ ได้คนตรงงาน “ เราสั่งสมประสบการณ์ในการทำความเข้าใจต่อศักยภาพของคน ยิ่งเรารู้จักคนมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งช่วย พวกเขาหางานที่เหมาะสมกับพวกเขาได้ดีที่สุด
บริการของเรา NPS เป็นผู้ให้บริการด้านรับเหมาแรงงาน จัดหางาน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้บริการในประเทศไทย เราหางานให้กับคน ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนในการสรรหา เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การสัมภาษณ์งานเบื้องต้น การทดสอบทักษะพื้นฐาน
ผลงานของเรา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรม NPS Support Services เป็นบริษัทตัวแทนจัดหางานที่มุ่งเน้นที่จะสร้างผลกระทบและคุณค่าให้กับลูกค้าและชุมชน

NPS
บริการสรรหาพนักงาน

NPS
History & Philosophy

ลูกค้าของเรา