คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสัมภาษณ์พนักงาน

ใช้ร่วมกัน

ไม่ว่าคุณจะจ้างผู้จัดการฝ่ายขายหรือหัวหน้าทีมคุณจะต้องมีกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับทุกบทบาท การสัมภาษณ์พนักงานมีความสําคัญหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครของคุณและพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จในตําแหน่งที่เปิดกว้างได้หรือไม่

การสัมภาษณ์พนักงานที่มีศักยภาพสามารถทําได้ง่ายด้วยการวางแผนที่เหมาะสม แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าวิธีการสัมภาษณ์ของคุณมักจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะจ้างผู้สมัครที่เหมาะสมหรือไม่

ในระหว่างการสัมภาษณ์คุณต้องการถามคําถามที่ถูกต้องและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อผู้สมัครในการแสดงออกเพื่อให้คุณสามารถดูว่าพวกเขามีสิ่งที่จะทําได้ดีในบทบาทหรือไม่ ในบทความนี้เราจะให้คําแนะนําทีละขั้นตอนในการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์และจ้างผู้มีความสามารถระดับสูงสําหรับธุรกิจของคุณ

สารบัญตาราง

การสัมภาษณ์คืออะไร?

ในโลกธุรกิจการสัมภาษณ์เป็นการสนทนาที่มีโครงสร้างระหว่างนายจ้างและผู้สมัครงาน ผู้สัมภาษณ์ถามคําถามผู้สมัครเพื่อกําหนดความเหมาะสมสําหรับบทบาท การสัมภาษณ์ช่วยให้นายจ้างเข้าใจทักษะของพนักงานที่มีศักยภาพผ่านคําตอบสําหรับคําถามที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

โดยพื้นฐานแล้วการสัมภาษณ์เป็นโอกาสสําหรับผู้สมัครที่จะสร้างความประทับใจให้คุณด้วยทักษะและบุคลิกภาพของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการสําหรับคุณในการวัดว่าผู้สมัครจะทํางานอย่างไรหากเสนองาน

เพื่อให้การสัมภาษณ์ดําเนินไปอย่างราบรื่นทั้งคุณและผู้สมัครที่คุณกําลังสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของการสรรหามักจะเป็นกระบวนการที่วุ่นวายในการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทํางานภายในข้อ จํากัด ด้านเวลา การสัมภาษณ์สามารถใช้เวลาระหว่าง 15 นาทีถึงหลายชั่วโมง

คุณสามารถบรรลุการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่ดีเมื่อคุณรู้วิธีเริ่มการสัมภาษณ์อย่างถูกต้องและผู้สมัครรู้วิธีตอบคําถามของคุณในลักษณะที่ตรงตามความคาดหวังของคุณ

ดังนั้นในฐานะผู้จัดการการจ้างงานคุณควรมีคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์ที่ควรไปคําถามที่คุณจะถามและคําตอบที่คุณคาดว่าจะได้รับ

ขั้นตอนในการสัมภาษณ์พนักงาน

กลยุทธ์การสัมภาษณ์ช่วยให้คุณวางแผนการสัมภาษณ์ล่วงหน้าและป้องกันข้อผิดพลาดหรือการลื่นไถลในระหว่างกระบวนการ นี่คือคําแนะนําทีละขั้นตอนในการสัมภาษณ์พนักงานในฐานะผู้จัดการการจ้างงาน:

ขั้นตอนที่ 1: กําหนดบทบาทและข้อกําหนด

ขั้นตอนแรกในการสัมภาษณ์พนักงานที่ประสบความสําเร็จคือการกําหนดบทบาทงานที่เปิดกว้างและสิ่งที่ผู้สมัครต้องประสบความสําเร็จ ในการทําเช่นนี้คุณจะต้องทําการวิเคราะห์งานในเชิงลึกและจดบันทึกคุณสมบัติและทักษะที่สําคัญที่จําเป็นสําหรับบทบาทนั้น

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมคําถามทั่วไปและคําถามเฉพาะเกี่ยวกับบทบาท

ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์คุณต้องวางแผนคําถามที่คุณจะถามผู้สมัคร คําถามเหล่านี้อาจเป็นคําถามทั่วไปเพื่อทดสอบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือคําถามเฉพาะบทบาทเพื่อตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งและความเชี่ยวชาญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: คัดกรองผู้สมัครแต่ละคนอย่างละเอียด

การคัดกรองผู้สมัครของคุณก่อนการสัมภาษณ์ทําให้กระบวนการง่ายขึ้นและเครียดน้อยลงเนื่องจากการทดสอบทักษะจะบอกคุณว่าผู้สมัครมีทักษะและประสบการณ์เพียงใด

นอกจากนี้การทดสอบการคัดกรองยังช่วยให้คุณสามารถประเมินลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ คุณสามารถใช้การทดสอบเช่นทักษะการสื่อสารและการทดสอบจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของคุณหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4: กําจัดสิ่งรบกวนใด ๆ

การสัมภาษณ์พนักงานต้องการความใส่ใจสูงสุดของคุณเพื่อดูว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ละเอียดอ่อนซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อตําแหน่งและ บริษัท ของคุณหรือไม่

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการสัมภาษณ์ปราศจากสิ่งรบกวนช่วยให้คุณยังคงใส่ใจตลอดการสัมภาษณ์ คุณสามารถกําจัดสิ่งรบกวนได้โดยวางโทรศัพท์และแกดเจ็ตของคุณก่อนการสัมภาษณ์และขอให้ผู้สมัครทําเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 5: แนะนําตัวเองเมื่อเริ่มการสัมภาษณ์

การแนะนําที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้นของการสัมภาษณ์ช่วยปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ผู้สมัครรู้สึกอิสระที่จะแสดงออกอย่างเปิดเผย ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รู้จักผู้สมัครและสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ดีกว่า

ขั้นตอนที่ 6: ขอให้ผู้สมัครแนะนําตัวเอง

หลังจากแนะนําตัวเองและองค์กรของคุณขั้นตอนต่อไปคือการขอให้ผู้สมัครแนะนําตัวเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถถามเกี่ยวกับงานอดิเรกประสบการณ์การทํางานและประวัติการทํางานของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 7: ถามคําถามที่เตรียมไว้เกี่ยวกับบทบาทกับผู้สมัคร

ในขั้นตอนนี้คุณสามารถถามคําถามทั้งหมดที่คุณเตรียมไว้เกี่ยวกับตําแหน่งรวมถึงคําถามเกี่ยวกับหน้าที่ทั่วไปของบทบาทและคําถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหากคุณมี

ขั้นตอนที่ 8: สอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้สมัครและคุณสมบัติเพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไปคือการสอบถามเกี่ยวกับทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งหมายถึงการถามเกี่ยวกับประวัติการศึกษาความสามารถและชุดทักษะเพิ่มเติมเช่นทักษะการสื่อสารของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 9: เว้นที่ว่างสําหรับคําถามของผู้สมัคร

ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครถามคําถามเกี่ยวกับบทบาทและ บริษัท ของคุณ สิ่งนี้ทําให้พวกเขามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากตําแหน่ง

เนื่องจาก 48% ของพนักงานกําลังมองหางานใหม่ในองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของพวกเขาคาดว่าจะได้รับคําถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ บริษัท และความหลากหลายความเท่าเทียมและความคิดริเริ่มการรวม

ขั้นตอนที่ 10: บอกผู้สมัครว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการสัมภาษณ์คือการบอกผู้สมัครว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหากใบสมัครของพวกเขาประสบความสําเร็จ ณ จุดนี้คุณสามารถแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศและกระบวนการเตรียมความพร้อมของคุณและเมื่อพวกเขาสามารถคาดหวังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์

สิ่งที่ต้องระวังระหว่างการสัมภาษณ์

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางการสัมภาษณ์สําหรับผู้สัมภาษณ์ข้างต้นแล้วยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมบางประการที่คุณควรระวังในผู้สมัคร ด้านล่างนี้คือหกสิ่งที่ควรทราบในระหว่างการสัมภาษณ์พนักงาน:

1. ความโปร่งใส

ในระหว่างการสัมภาษณ์ให้ประเมินความโปร่งใสของผู้สมัครในขณะที่ตอบคําถามของคุณ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในขณะที่พวกเขาพูด ในการประเมินความโปร่งใสอย่างถูกต้องคุณต้องศึกษาความรู้และทักษะของผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์เช่นโดยใช้การทดสอบทักษะ

2. ความใส่ใจ

สิ่งที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือผู้สมัครตั้งใจฟังคําถามแต่ละข้อและมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์อย่างไร สังเกตว่าพวกเขามีช่วงความสนใจค่อนข้างสูงหรือต่ํา สิ่งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาจะมีสมาธิและมีประสิทธิภาพเพียงใดในบทบาทนี้

3. การบริหารเวลา

การตรวจสอบว่าผู้สมัครตอบคําถามของคุณได้เร็วและแม่นยําเพียงใดสามารถช่วยคุณวัดทักษะการจัดการเวลาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทงานที่เปิดอยู่

4. หลักฐานการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์

ในขณะที่การสัมภาษณ์ดําเนินไปให้มองหาหลักฐานว่าผู้สมัครเตรียมการเพียงพอสําหรับการสัมภาษณ์ คุณสามารถทําได้โดยระวังข้อผิดพลาดในการพูดการตอบกลับที่ไม่ถูกต้องและการตอบคําถามล่าช้า

5. ความมั่นใจ

ความมั่นใจเป็นคุณภาพหลักที่ต้องระวังในระหว่างการสัมภาษณ์พนักงาน วิธีที่ผู้สมัครดําเนินการและดําเนินการเองบอกคุณมากมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพวกเขา และเมื่อคุณเข้าใจบุคลิกของพวกเขาแล้ว คุณจะมีความคิดที่ดีขึ้นว่าพวกเขาจะมีพฤติกรรมและการแสดงในบทบาทนี้อย่างไร

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการคัดกรองผู้สมัครของคุณ

การคัดกรองผู้สมัครของคุณก่อนทําการสัมภาษณ์ไม่เพียง แต่ช่วยลดขั้นตอนการสรรหาของคุณ แต่ยังลดความเสี่ยงในการจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่ําสําหรับบทบาทนี้ อย่างไรก็ตามวิธีการคัดกรองทั้งหมดไม่เท่ากัน

ไม่เพียง แต่ CV เป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับผู้สมัครของคุณ แต่ยังปล่อยให้มีอคติในการสรรหาของคุณ โชคดีที่การทดสอบก่อนการจ้างงานเป็นการทดแทน CV ที่สมบูรณ์แบบ

Written by Raji Oluwaniyi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *